Løn

Udskriv

Edb-Brugs Løn er et integreret modul ligesom de øvrige af Edb-Brugsens programmer. Dvs. programmet benytter en allerede eksisterende og tilpasset kontoplan.

loen1
Løn er meget fleksibelt, hvor der kan opstilles og køres løn til alle kategorier af ansatte, herunder også honorarlønnede og timelønsansatte.
Løn er bygget op omkring et katalog af lønarter, som udgør de enkelte lønbestanddele. Lønartkataloget er numerisk opbygget, således at lønarter, f.eks. bruttolønnen, har de laveste numre, og lønarterne er efterfølgende stigende nummeret, efterhånden som de indgår i lønnen.

Hver enkelt af disse lønarter kan tilpasses på en række forskellige parametre, herunder selve konteringen. Dertil kommer muligheden for afregning af A-skat, pensioner, feriepenge via PBS-overførselsservice.

Løn udskriver meget specificerede lønsedler med alle de enkelte lønbestanddele, samt en række saldofelter defineret af systemet. Lønsedlerne kan redigeres efter eget ønske, med saldofelter der er defineret af bruger, f. eks antallet af sygedage, kørsel og udlæg. Det er også muligt at udskrive lønsedler på tidligere udbetalt løn.
Tillige kan udskrives en skattejournal og en ATP-journal. I forbindelse med selve lønkørslen dannes en række poster, der efter eget valg kan overføres til Edb-Brugs Finans´ kassekladde.

I Løn er også indbygget mulighed for udskrift af data om lønoplysninger til Danmarks Statistik. Løn er tilpasset indberetning til eIndkomst.
Desuden er der mulighed for indberetning til Feriekonto via internettet.

Sidste skud på stammen er at det fra maj 2011 er muligt at sende lønsedler til E-Boks samt at lave fraværsstatistik til Danmarks Statistik.

loen2
(ovenstående CPR nummer er fiktivt og overholder ikke modulus kontrol)

Programmet sælges kun med kursus og det forudsættes at brugeren har et grundlæggende forhåndskendskab til løn.

Konsulenthjælp varetages af

 

Telefoner er bemandet i tidsrummet:

Mandag til Torsdag fra kl. 8:30 - 12:00 og fra kl. 12:30 - 14:00
Fredag fra kl. 8:30 - 12:00

Senest opdateret ( Fredag, 29. april 2022 17:28 )

Info om programmer ønskes

 
 
Du er her: Forside Produkter Løn
OpTil top