Løn

Udskriv

Edb-Brugs Løn er et integreret modul ligesom de øvrige af Edb-Brugsens programmer. Dvs. programmet benytter en allerede eksisterende og tilpasset kontoplan.

Løn er meget fleksibelt, hvor der kan opstilles og køres løn til alle kategorier af ansatte, herunder også honorarlønnede og timelønsansatte.
Løn er bygget op omkring et katalog af lønarter, som udgør de enkelte lønbestanddele.

Hver enkelt af disse lønarter kan tilpasses på en række forskellige parametre, herunder selve konteringen. Afregning af A-skat, pensioner, feriepenge via PBS-overførselsservice sker automatisk i når lønnen er afsluttet.

Løn udskriver meget specificerede lønsedler med alle de enkelte lønbestanddele, samt en række saldofelter defineret af systemet. Lønsedlerne er opbygget så de opfylder de krav der er til indholdet af lønsedlen, det er dog muligt at vælge om man ønsker medarbejdernes ferieregnskab vist på lønsedlen.
Lønsedlerne sendes automatisk til E-Boks og vil være tilgængelig for medarbejderne 1 til 2 dage før lønnen går ind på medarbejderens konto.

I forbindelse med selve lønkørslen dannes en række poster, der overføres til Edb-Brugs Finans´ kassekladde.

I Løn er også indbygget automatisk afsendelse af data om lønoplysninger til Danmarks Statistik.

I forbindelse med barselsorlov, kan fraværet lægges ind på medarbejderen og lønprogrammet vil herefter sørge for at perioderne med løn, ingen løn med pension og helt uden løn bliver håndteret korrekt. Det samme gælder i forbindelse med afholdelse af ferie, sørger programmet for at medarbejderne kan holde ferie på forskud (hvis det er noget der tillades af arbejdsgiver) og ellers trækker medarbejderen i løn hvis der afholdes "for meget" ferie.

Programmet sælges kun med kursus og det forudsættes at brugeren har et grundlæggende forhåndskendskab til løn.

Lønprogrammet integrerer med SKAT, Overførselsservice og Danmarks Statistik og det er muligt at lave udtræk af løndata til Excel til brug for afstemninger.

Åbningstider i supporten

 

Telefoner er bemandet i tidsrummet:

Mandag til Torsdag fra kl. 8:30 - 12:00 og fra kl. 12:30 - 14:00
Fredag fra kl. 8:30 - 12:00

Senest opdateret ( Fredag, 16. december 2022 12:00 )

Info om programmer ønskes

 
 
Du er her: Forside Produkter Løn
OpTil top