Køb af programmer

Udskriv

Generel information

Priser: Aktuelle priser kan oplyses ved henvendelse til EDB-Brugsen eller ved at logge på hjemmesiden.

Brugsret: Der er kun tale om, at man erhverver en brugsret til programmerne. Denne brugsret kan ikke ved salg, leje, leasing, gave eller på anden måde overdrages andre. Opretholdelse af brugsretten til programmerne forudsætter årlig betaling for support- og udviklingsordningen.

Før installation: Før installation skal skolen sørge for, at der er etableret en (helst selvstændig) sikringsgruppe med jord til edb-udstyret, og hvorpå der ikke er tilsluttet fax eller kopimaskine.

Garanti og service: De Frie Skolers Edb-Brugs garanterer, at vore programmer kan bruges på Windows-udstyr (Windows 10 og nyere).

Tekniske krav: Vi henviser til fanebladet "Systemkrav".

Afdragsmuligheder:
Det er muligt for nye medlemmer at afdrage betaling for programmer over 3 år. Kontakt venligst sekretariatet herom.

Mere information: Ønsker du mere information om EDB-Brugsens programmer, eller ønsker du et besøg for at få demonstreret programmerne KLIK HER

Du er her: Forside Produkter Køb af programmer
OpTil top