Finans

Udskriv

Edb-Brugs Finans indeholder en række forskellige funktioner der bruges i den daglige bogføring.
Disse funktioner er f.eks. kassekladder - 3 kassekladder, således at der kan indtastes fra 3 forskellige brugere på en gang. Dertil kommer en systemkassekladde der bruges i forbindelse med bogføring fra andre dele af Finans.

finansbld1

 

I dette modul defineres også en række grundlæggende indstillinger, såsom pengekonti - kasse, bank og giro, samt evt. momskonti. Der er mulighed for at definere differentieret moms.
Fra Finans er det også muligt med opslag i debitor- og kreditorkartoteker.
Dertil en række oprydningsmuligheder som sletning af gamle poster og sletning af debitor- og kreditorposter.
Kontoplanen opbygges og vedligeholdes ligesom der kan udskrives periodeafgrænsede kontoudtog og saldobalancer.

Programmet har endvidere en meget hurtig og effektiv søgefunktion. Der kan søges på en række forskellige parametre bl.a. – beløbsstørrelse, kontonummer, datoer, journalnummer. Der kan søges på flere parametre samtidig.

finansbld2

 

Programmet indeholder også mulighed for at opstille budgetter. Det er muligt at opstille flere budgetter til en regnskabsperiode. Budgettet kan efter eget valg opstilles som månedsbudget, kvartalsbudget eller som totalsum for hele årsperioden. Hvis der opstilles flere budgetter i en regnskabsperiode kan hvert budget individuelt kobles sammen med diverse udskrifter med henblik på sammenligning.

Et budget kan eksporteres til Excel © og redigeres. Derefter kan budgettet importeres.

En meget stærk funktion er muligheden for at opstille og udskrive komplet notebaseret regnskab på baggrund af regnskabsbekendtgørelsen udsendt af undervisningsministeriet.

Programmet sælges kun med kursus. Det forudsættes at brugerne har et grundlæggende forhåndskendskab til regnskab.

Åbningstider i supporten

 

Telefoner er bemandet i tidsrummet:

Mandag til Torsdag fra kl. 8:30 - 12:00 og fra kl. 12:30 - 14:00
Fredag fra kl. 8:30 - 12:00

Senest opdateret ( Fredag, 16. december 2022 12:00 )

Info om programmer ønskes

 
 
Du er her: Forside Produkter Finans
OpTil top